https://wa.me/message/FS5JUD5W7GBGB1
השעשועון "גלגל המזל" עפ"י תכנית הטלוויזיה המיתולוגית !!

גיל ההפעלה החל מכיתה א' ומעלה

הילדים מחולקים ל-2 קבוצות שמתחרות זו בזו.
בכל שלב תהיה מילה מסתתרת שהילדים יהיו צריכים לזהות. כל קבוצה בתור שלה תבקש אות, אם האות מופיעה במילה
היא תקבל את הזכות לנסות לנחש מה המילה המסתתרת. לפני כל תור נסובב להם את גלגל המזל שיראה כמה נקודות הם יקבלו אם האות שלהם נמצאת במילה. הקבוצה שתצבור את מירב הנקודות תעלה לשלב להגמר,
האם שם היא תנצח את המשחק? כלל וכלל לא בטוח.... כי במשחק יש הפתעות לא צפויות שיכולות להפוך את היוצרות.

נשמע מותח? להזמנות חייגו 052-8749343