https://wa.me/message/FS5JUD5W7GBGB1
קריוקי image
הפעלת קריוקי עם מגוון רחב של שירים ומיקרופונים אלחוטיים.

ניתן לבחור שירים באמצעות טאבלט או ישירות דרך אפליקציה או בדרך הישנה באמצעות חוברת עם רשימות השירים