https://wa.me/message/FS5JUD5W7GBGB1
כוכב האירוע image
תחרות כוכב האירוע היא תחרות לילדים בסגנון התכנית "הכוכב הבא".

- שלב ראשון: הילדים בוחרים שירים שהם רוצים לשיר בקריוקי.
- שלב שני: כל הילדים מקבלים פתקים + עטים.
- שלב שלישי: כל מי שבחר שיר מבצע אותו עם המילים על המסך כאשר בזמן ביצוע השיר, שאר הילדים מצביעים באמצעות כתיבה על הפתקים: 8 / 10 / 12 לפי רמת הביצוע (כל אחד וטעמו).
- הפתקים נאספים במהלך השיר, ובסיום השיר מופיעה על המסך טבלת ניקוד עם הניקוד שקיבל כל שיר.
המבצע שקיבל את מרב הקולות הוא הזוכה בתואר "כוכב האירוע" ומוזמן לבצע את השיר שלו פעם נוספת.