https://wa.me/message/FS5JUD5W7GBGB1
הדור של ימינו כמעט ולא מכיר אותם, אנו רוצים להחזיר את משחקי השכונה של פעם
שהתגעגענו אליהם ואהבנו לשחק כילדים בשנות ה-70-80-90.

דוגמא לחלק מהמשחקים והפעילויות:
* משחקי היכרות
* מרוצי שליחים היתוליים עם אביזרים
* פיצוץ בלונים בזוגות
* מציאת סוכריות בקערת קמח
* אתגר מילוי מיכלי מים
* קפיצה בשקים
* 3 מקלות
* 5 אבנים
* פרה עיוורת
* תפסוני
* משחקי חבל
ועוד....